Ogłoszenie - X Ns 523/19

Gorzów Wlkp., dnia 17.01.2020 r.

Sygn. akt X Ns 523/19

 

 

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza

po Marii Galińskiej

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek Gminy Gorzów Wlkp. w sprawie o sygnaturze akt X Ns 523/19 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Marii Galińskiej (numer PESEL: 29012906948, córce Piotra i Bronisławy), zmarłej 28 września 2015 r. w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałej w Gorzowie Wlkp. Jednocześnie poucza że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 

                                                                       SSR Karolina Żurawiecka

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Ns 523/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-28
Publikacja w dniu:
2020-01-28
Opis zmiany:
b/d