Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W związku z uchwałą Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 poniżej znajdują się dane teleadresowe istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

1.      Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego:
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/jednostki_organizacyjne_pomocy_spolecznej.html
2.      Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa
lubuskiego:
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/jednostki_organizacyjne_pomocy_spolecznej.html
3.      Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie:
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie.html
4.      Dane teleadresowe osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2019r.
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie.html
5.      Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy i realizatorzy programów korekcyjno-edukacyjnych - baza danych 2019 r.
 https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie.html
6.      Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego:
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie.html

 

7.      Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry.html

 

8.      Rejestr Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry.html


9.      Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego
usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie - wyszukiwarka:
http://dps.ambsoft.pl/index.php?str=0

 

 

1.      Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego:
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/osrodki_pomocy_spolecznej.h
tml
2.      Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa
lubuskiego:
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/powiatowe_centrum_pomocy_ro
dzinie.html
3.      Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie:
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_
przemoca.html
4.      Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie
województwa Lubuskiego:
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_
przemoca.html
5.      Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa:
 
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Rejestry_jednostek_pomocy_
spolecznej.html
6.      Rejestr Wojewody Lubuskiego placówek udzielających tymczasowego
schronienia:
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Rejestry_jednostek_pomocy_
spolecznej.html
7.      Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy i realizatorzy programów
korekcyjno-edukacyjnych - baza danych 2018 r.
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_
przemoca.html
8.      Dane teleadresowe osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim
zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2018 r.
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_
przemoca.html
9.      Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego
usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie -
wyszukiwarka: http://dps.ambsoft.pl/index.php?str=0

Pliki do pobrania

Rejestr zmian dla: Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-31
Publikacja w dniu:
2020-01-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-23
Publikacja w dniu:
2018-07-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-18
Publikacja w dniu:
2017-08-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-18
Publikacja w dniu:
2017-08-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-18
Publikacja w dniu:
2017-08-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-18
Publikacja w dniu:
2017-08-18
Opis zmiany:
b/d