Zarządzenie 150/2023 - dzień wolny od pracy 2 maja 2024

        Prezes                                                              Gorzów Wlkp., dnia 11 października 2023 r.

Sądu Rejonowego

w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

tel. (95) 7 256 462, fax  (95) 7 256 482

e-mail: sekretariat@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

Prez. K. 160-348/23

     

ZARZĄDZENIE nr 150/23

Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

z dnia 11 października 2023 roku

w sprawie ustanowienia dnia 2 maja 2024 roku dniem wolnym od pracy
w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp.

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 117 ze zm.) oraz § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2514 ze zm.) w zw. z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§1

Ustanawiam dzień 2 maja 2024 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2024 roku.

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie 150/2023 - dzień wolny od pracy 2 maja 2024

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-10-11 11:35:45
Publikacja w dniu:
2023-10-11
Zmiany:
Podejrzyj