Kasa i Konta bankowe

Informuję, że Kasa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.:

w dniu 28 grudnia 2023 roku będzie czynna do godziny 12:00
w dniu 29 grudnia  2023  roku będzie nieczynna.

 

REGON: 000325469

NIP: 599-10-87-386

 

GODZINY OTWARCIA KASY:

Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 14:00
Przerwa: 11:30 - 11:45

 

E-znaki

Sprzedaż znaków opłaty sądowej w kasie sądu oraz za pomocą internetu na stronie e-Płatności

 

UWAGA !!!

Informujemy, że przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym i ustawą o prawach konsumenta reklamacja jest zasadna tylko w sytuacji wystąpienia błędu technicznego po stronie systemu e-Płatności

UISZCZANIE OPŁAT SĄDOWYCH W FORMIE BEZGOTÓWKOWEJ 

- rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

 

UISZCZANIE OPŁAT SĄDOWYCH W FORMIE BEZGOTÓWKOWEJ 

- rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

 

Konto dochodów budżetowych

 

wpisy i opłaty do spraw sądowych, koszty, grzywny, hipoteka, księgi wieczyste

NBP/O Zielona Góra

 

Wydział  Merytoryczny Numer rachunku
I Wydział Cywilny 11 1010 0055 2153 0042 2000 0001
II Wydział Karny 81 1010 0055 2153 0042 2000 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 54 1010 0055 2153 0042 2000 0003

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

27 1010 0055 2153 0042 2000 0004

V Wydział Gospodarczy

97 1010 0055 2153 0042 2000 0005
VI Wydział Ksiąg Wieczystych 70 1010 0055 2153 0042 2000 0006
VIII Wydział Egzekucyjny 16 1010 0055 2153 0042 2000 0008
IX Wydział Orzeczeń i Należności Sądowych

86 1010 0055 2153 0042 2000 0009

X Wydział Cywilny 59 1010 0055 2153 0042 2000 0010

 

Wpłaty na konto dochodów budżetowych z zagranicy:

 

SWIFT -  NBPLPLPW
IBAN   -  PL i rachunek danego wydziału merytorycznego


 Konto sum depozytowych – Rachunek Ministra Finansów

poręczenia, kaucje, zabezpieczenia, wadia

 

1) wpłaty dokonywane przelewem:

adresat: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp

bank: BGK/O Zielona Góra

 

19 1130 1017 0021 1002 8290 0004

 

2) wpłaty dokonywane osobiście w Banku Pekao SA (zwolnione z opłat za dokonanie wpłaty) :

adresat: Bank Gospodarstwa Krajowego

bank: BGK/O Zielona Góra

 

07 1240 6957 0111 0000 0000 0998

 

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

świadczenia pieniężne

 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Zielona Góra

43 1130 1222 0030 2044 8320 0001 

 

Konto sum na zlecenie 

zaliczki na biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, świadków

wpis  do rejestru spadkowego 5 zł

 

BGK O/Zielona Góra 

32 1130 1222 0030 2044 8320 0005
 


 Konto wydatków budżetowych

 

NBP/O Zielona Góra 

79 1010 1704 0022 5122 3000 0000
 


 Konto Zakładowego Funduszu Socjalnego

 

NBP/O Zielona Góra

15 1010 1704 0022 5118 9110 1000

 

Rejestr zmian dla: Kasa i Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-12-05 11:05:31
Publikacja w dniu:
2023-12-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-06-09 07:35:20
Publikacja w dniu:
2023-06-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-03-01 13:49:48
Publikacja w dniu:
2023-03-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-05-19 08:19:25
Publikacja w dniu:
2022-05-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-17 13:48:23
Publikacja w dniu:
2020-11-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-17 13:46:22
Publikacja w dniu:
2020-11-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-28
Publikacja w dniu:
2020-02-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-28
Publikacja w dniu:
2020-02-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-08
Publikacja w dniu:
2017-05-08
Opis zmiany:
b/d