Konta bankowe

REGON: 000325469

NIP: 599-10-87-386E-znaki

Informujemy, że przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej.

 Zgodnie z Kodeksem cywilnym i ustawą o prawach konsumenta reklamacja jest zasadna tylko w sytuacji wystąpienia błędu technicznego po stronie systemu e-Płatności
Konto dochodów budżetowych

 

wpisy i opłaty do spraw sądowych, koszty, grzywny, hipoteka, księgi wieczyste

NBP/O Zielona Góra
 

Wydział  Merytoryczny

 

Numer rachunku

I Wydział Cywilny

 

11 1010 0055 2153 0042 2000 0001

II Wydział Karny

 

81 1010 0055 2153 0042 2000 0002

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

54 1010 0055 2153 0042 2000 0003

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 

27 1010 0055 2153 0042 2000 0004

V Wydział Gospodarczy

 

97 1010 0055 2153 0042 2000 0005

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

70 1010 0055 2153 0042 2000 0006

 

VII Wydział Karny 

43 1010 0055 2153 0042 2000 0007

 

VIII Wydział Egzekucyjny

16 1010 0055 2153 0042 2000 0008

 

IX Wydział Orzeczeń i Należności Sądowych

86 1010 0055 2153 0042 2000 0009

 

X Wydział Cywilny

59 1010 0055 2153 0042 2000 0010

 

 

 

Wpłaty na konto dochodów budżetowych z zagranicy:

 

SWIFT -  NBPLPLPW
IBAN   -  PL i rachunek danego wydziału merytorycznego

  Konto sum depozytowych

 

poręczenia, kaucje, zabezpieczenia, wadia

 

1) wpłaty dokonywane przelewem:

adresat: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp

bank: BGK/O Zielona Góra

 

19 1130 1017 0021 1002 8290 0004

 

2) wpłaty dokonywane osobiście w Banku Pekao SA (zwolnione z opłat za dokonanie wpłaty) :

adresat: Bank Gospodarstwa Krajowego

bank: BGK/O Zielona Góra

 

07 1240 6957 0111 0000 0000 0998


 

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

(świadczenie pieniężne)

 

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział Zielona Góra


43 1130 1222 0030 2044 8320 0001

 


 

Konto sum na zlecenie

 

zaliczki na biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, świadków

BGK O/Zielona Góra
 

32 1130 1222 0030 2044 8320 0005
  Konto wydatków budżetowych

NBP/O Zielona Góra
 

79 1010 1704 0022 5122 3000 0000
  KontoZakładowego Funduszu Socjalnego

NBP/O Zielona Góra

15 1010 1704 0022 5118 9110 1000

 

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-28
Publikacja w dniu:
2020-02-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-28
Publikacja w dniu:
2020-02-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-08
Publikacja w dniu:
2017-05-08
Opis zmiany:
b/d