Podstawa prawna

PODSTAWA PRAWNA


Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa. Jest sądem powszechnym, który sprawuje wymiar sprawiedliwości zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

 

Organizację oraz zasady funkcjonowania sądu określają następujące akty prawne:

1. Ustawa z 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023, poz.217, z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów (Dz. U. z 2021, poz.1166.),

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku, Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2022, poz. 2514),

4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib
i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz. U. z 2023, poz. 125.),

5. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości z 2019 poz. 138.).

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-02-28 14:11:05
Publikacja w dniu:
2023-02-28
Zmiany:
Podejrzyj