Ankieta

Dążąc do zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi interesanta w tutejszym sądzie, w imieniu kierownictwa sądu zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wypełnienie zajmie ok. 5 minut. Wyrażone uwagi i opinie pozwolą wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, a tym samym przyczynią się do doskonalenia jakości obsługi interesanta w sądach.

1. Płeć

2. Wykształcenie

3. Wiek

4. Jak często korzysta Pan/Pani z obsługi świadczonej przez tutejszy sąd?

5. Przez którą komórkę organizacyjną był/a Pan/Pani ostatnio obsługiwany/a:

6. W jakim zakresie korzystał/a Pan/Pani z usług tutejszego sądu ?

7. Jaką grupę interesantów Pan/Pani reprezentuje?

8. Który sposób kontaktu z sądem jest dla Pana/Pani najdogodniejszy?

9. Czy podczas wizyty w sądzie osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą okazała się pomocna w załatwieniu Pana/Pani sprawy?

10. Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą okazała cierpliwość i poświęciła odpowiednią ilość czasu na załatwienie sprawy?

11. Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą używała zwrotów przyjaznych wobec Pana/Pani, czy mówiła jasnym i zrozumiałym językiem?

12. Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą udzieliła jasnych i wyczerpujących odpowiedzi wyjaśniających wszelkie Pana/Pani wątpliwości, czy wskazała, jakie należy przygotować dokumenty i gdzie należy je złożyć?

13. Czy na zakończenie rozmowy pracownik upewnił się, że nie ma Pan/Pani więcej pytań lub czy może jeszcze w czymś pomóc?

14. Jak ocenia Pan/Pani wygląd oraz czytelność oznakowania wnętrza budynku sądu?

15. Jakie zmiany Pana/Pani zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości obsługi świadczonej przez tutejszy sąd? Państwa oczekiwania i propozycje:

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie niniejszej ankiety. Wszystkie zgłoszone przez Państwa uwagi i sugestie zostaną poddane wnikliwej analizie.

W celu utrudnienia rozsyłania spamu przez automaty, proszę rozwiązać proste zadanie matematyczne.
Dla przykładu: 2+1 daje 3.