Koordynator dostępności

Na podstawie art. 14. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami(Dz. U. z 2019 poz. 1696) na wspólnego koordynatora do spraw dostępności dla sądów apelacji szczecińskiej został wyznaczony Pan Krzysztof Taźbierski.

Celem ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami(Dz. U. z 2019 poz. 1696) jest umożliwienie osobom ze szczególnymi potrzebami korzystania z usług publicznych poprzez stopniową poprawę dostępności podmiotów publicznych - m.in. urzędów, szkół, szpitali, uczelni, przychodni, muzeów. Ustawa wprowadza także nowe podejście do grona odbiorców, nie dzieli ich na „sprawnych" i „niepełnosprawnych”, ustanawiając kategorię - „osoby ze szczególnymi potrzebami”. Zgodnie z ideą ustawy, wdrażane przez podmioty publiczne rozwiązania mają być optymalne z punktu widzenia każdego użytkownika.

Dane kontaktowe:
Krzysztof Taźbierski
Telefon 91 4849914
Adres e-mail : krzysztof.tazbierski@szczecin.sa.gov.pl

Rejestr zmian dla: Koordynator dostępności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-03-13 10:31:54
Publikacja w dniu:
2023-03-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-01 12:54:19
Publikacja w dniu:
2021-04-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-01 12:53:10
Publikacja w dniu:
2021-04-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-01 12:52:49
Publikacja w dniu:
2021-04-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-01 12:52:32
Publikacja w dniu:
2021-04-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-25 12:19:32
Publikacja w dniu:
2020-11-25
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Roman Dominiak
Opublikował:
Roman Dominiak
Dokument z dnia:
2020-11-25 11:56:08
Publikacja w dniu:
2020-11-25
Zmiany:
Podejrzyj