E-Sąd - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

W dniu 7.07.2013r. weszła w życie nowelizacja przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, dokonana ustawą z dnia 10.05.2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 654), która wprowadziła nowe regulacje dotyczące stosowania nr PESEL, NIP lub KRS, a także postępowania egzekucyjnego.

W związku z powyższym Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło decyzję o wydaniu broszur informacyjnych oraz poradników dla pełnomocnika, powoda i pozwanego na temat Elektronicznego Postępowania Upominawczego, celem większego informowania społeczeństwa.

Załączniki można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://www.e-sad.gov.pl/