G-262-11/2024 - Świadczenie usługi serwisu i konserwacji regałów jezdnych znajdujących się w archiwum Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

2024-03-20 14:10

Gorzów Wlkp., dnia 20.03.2024r.

 

Znak sprawy: G-262-11/2024

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty

do zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającego 130 000.00 zł netto tj. poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

 

1.     Nazwa i adres zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095/ 7256 855/403

adres strony internetowej: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

2.    Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu i konserwacji regałów jezdnych znajdujących się w archiwum Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Rejestr zmian dla: G-262-11/2024 - Świadczenie usługi serwisu i konserwacji regałów jezdnych znajdujących się w archiwum Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2024-03-21 07:41:04
Publikacja w dniu:
2024-03-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Z-ca Kierownika Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2024-03-20 14:02:36
Publikacja w dniu:
2024-03-20
Zmiany:
Podejrzyj