Ogłoszenie - X Ns 455/19

Gorzów Wlkp., dnia 13 grudnia 2019 r.
 
Sygn. akt. X Ns 455/19
 
 
Ogłoszenie
 
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek Gminy Gorzów Wielkopolski w dniu 8 listopada 2019 r. w sprawie o sygnaturze akt X Ns 455/19 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Irenie Gorczyńskiej (PESEL 26101802987) zmarłej w dniu 3 stycznia 2010 r. w Gorzowie Wielkopolskim, ostatnio stale zamieszkałej w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Karola Marcinkowskiego 117/2. Jednocześnie poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
 
 
SSR Karolina Żurawiecka 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Ns 455/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-03
Publikacja w dniu:
2020-01-03
Opis zmiany:
b/d