Ogłoszenie - X Ns 37/20

Gorzów Wlkp., dnia 07.02.2020 r.

Sygn. akt X Ns 37/20

 

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza

po Romualdzie Antoninie Hajder

 

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek Gminy Gorzów Wlkp. w sprawie o sygnaturze akt X Ns 37/20 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Romualdzie Antoninie Hajder (numer PESEL: 33060406985, córce Antoniego i Janiny), zmarłej 13 listopada 2014 r. w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałej w Gorzowie Wlkp. Jednocześnie poucza że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 

 

SSR Karolina Żurawiecka

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Ns 37/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-14
Publikacja w dniu:
2020-02-14
Opis zmiany:
b/d