Ogłoszenie - I Ns 374/19

Sygn. akt I Ns 374/19

Gorzów Wielkopolski, dnia 18 września 2019 r.

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. (sądzie spadku) został złożony przez Alicję Elżbietę Kamola wykaz inwentarza po Macieju Kacprze Kamola, pesel 92022002472, którego zwłoki znaleziono w dniu 4 września 2018 r. w Kłodawie, ostatnio stale zamieszkałym
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Gwiaździstej 18/33.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek
o sporządzenie spisu inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 374/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-12-18
Publikacja w dniu:
2019-12-18
Opis zmiany:
b/d