VI wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący
Referendarz Sądowy Małgorzata Stachowiak


Kierownik Sekretariatu
Bożena Jedynak

tel. 957 256 800 lub 957 256 807 (informacja)

fax. 957 256 824

email: ksiegi.wieczyste@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

Wydział VI Ksiąg Wieczystych rozpoznaje sprawy:

- dla właściwości miejscowej miasta Gorzowa Wlkp. oraz gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Witnica.

Właściwością rzeczową jest zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie Nowej Księgi Wieczystej dla nieruchomości położonych w obszarze właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

- wydaje odpisy z KW i zaświadczenia o zamknięciu KW.

 

Przyjmowanie interesantów przez Przewodniczącego wydziału:

Poniedziałek w godz. 10 - 12

Rejestr zmian dla: VI wydział Ksiąg Wieczystych