Władze Sądu

Prezes Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

na podstawie art. 25 § 1 i art. 26 § 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych funkcję Prezesa pełni

SSR Olimpia Barańska-Małuszek


Sekretariat
Dane kontaktowe:
ul. Chopina 52 bl. 10
66-400 Gorzów Wlkp.
pok. 302, piętro II
tel. 95 7 256 462
fax 95 7 256 482
sekretariat@gorzow-wlkp.sr.gov.pl


Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek od 7:30 do 15:30

od wtorku do piątku od 7:15 do 15:15.

Na spotkanie z Prezesem zainteresowane strony umawiają się za pośrednictwem sekretariatu.

Prezes Sądu przyjmuje w poniedziałki od 10:00 do 13:00 w pok. 302, II piętro

 

Zakres działania Prezesa Sądu Rejonowego:
1) kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności:

a) kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2 USP,

b) jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów danego sądu,

c) powierza sędziom i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej;

2) dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;

3) pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych.


Dyrektor Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Dyrektor
Piotr Żukowski

Dane kontaktowe:
ul. Chopina 52 bl. 10
66-400 Gorzów Wlkp.
pok. 103, piętro - parter
tel. 95 7 256 407
dyrektor@gorzow-wlkp.sr.gov.pl


Zakres obowiązków:
1) kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1 USP;

2) wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;

3) jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów;

4) określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu;

5) reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

Rejestr zmian dla: Władze Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2024-06-05 09:38:30
Publikacja w dniu:
2024-06-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2024-05-09 10:01:48
Publikacja w dniu:
2024-05-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-11-14 07:41:33
Publikacja w dniu:
2023-11-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-09-14 10:49:01
Publikacja w dniu:
2023-09-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-09-14 10:46:45
Publikacja w dniu:
2023-09-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-09-14 10:29:03
Publikacja w dniu:
2023-09-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-24 14:08:33
Publikacja w dniu:
2020-11-24
Zmiany:
Podejrzyj