Opis i oszacowania udziału w nieruchomości - ZNIESIONE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski, na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 20 kwietnia 2021r. o godz. 10:00
pod adresem: 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 39

zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości, położonej pod w/w adresem, dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00005372/7.

Komornik informuje, że egzekucja prowadzona jest z udziału w wielkości 13/16 w prawie własności ww. nieruchomości.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.


Komornik Sądowy

Rejestr zmian dla: Opis i oszacowania udziału w nieruchomości - ZNIESIONE

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Paweł Żurawski
Opublikował:
Paweł Żurawski
Dokument z dnia:
2021-04-19 10:25:10
Publikacja w dniu:
2021-04-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Paweł Żurawski
Opublikował:
Paweł Żurawski
Dokument z dnia:
2021-02-15 16:39:19
Publikacja w dniu:
2021-02-15
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Paweł Żurawski
Opublikował:
Paweł Żurawski
Dokument z dnia:
2021-02-15 16:30:14
Publikacja w dniu:
2021-02-15
Zmiany:
Podejrzyj