Zalewski Piotr

Artykuły

 • II Licytacja nieruchomość o charakterze komercyjnym 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Jutowa

  OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 33416

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

  w dniu 27-01-2021r. o godz. 11:00

  w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. aula na parterze budynku 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Miśliborska 30 odbędzie się druga licytacja

  nieruchomości składającej się z działki gruntowej nr 1726 o powierzchni 894 m2, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowana budynkiem o charakterze komercyjnym (pow. użytkowa hali warstatowej 610m2 w tym parter 437,88m2, I piętro 172,26m2) oraz wiatą (o pow. 377,82m2), stanowiącymi od gruntu odrębną nieruchomość. Nieruchomość położonajest w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Jutowej dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 33416 [NKW GW1G/00033416/3] stanowiąca współwłasnośc Jadwigi Zarabskiej w udziała 2/4 i 1/4 oraz Piotra Zarabskiego w udziale 1/4. Suma oszacowania wynosi 318 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 212 400,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 860,00zł. Na podstawie art. 962§1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancealarii komornika czynnej w dniach i godzinach urzędowania kancelarii. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 87109019000000 000105376615 (decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie sygn sprawy Km 103/02 z dopiskiem wadium). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 pok. 117 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik informuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywcę. UWAGA! w związku z stanem epidemii wirusa SarsCov2 zobowiązuje się strony oraz uczestników do zapoznania z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. nr 84/2020 określające tryb uczestnictwa w rozprawach oraz poruszaniu się po budynku. Zarządzenie dostępne pod linkiem: https://gorzow-wlkp.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-842020-prezesa-sadu-rejonowego-w-gorzowie-wlkp-z-dnia-20-maja-2020r,new,mg,1.html,656

   

  Komornik Sądowy
  Piotr Zalewski
   

   

  Czytajwięcejo:
 • II LICYTACJA dziłka gruntu położonej: 66-432 Baczyna, Kolonia Południowa,

  II LICYTACJA nieruchomości niezabudowna działka gruntowa nr 220/4 o pow. 55 700m2 (symbole użytku: RIIIb o pow. 253000m2, RIVa o pow. 17100m2, RVb o pow. 8400m2 i RV o pow. 4900m2) położonej: 66-432 Baczyna, Kolonia Południowa, Baczyna, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 82573 [NKW GW1G/00082573/9]

  Czytajwięcejo:
 • I licytacja mieszkania 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Chełmońskiego 2B/9

  I licytacja mieszkania 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Chełmońskiego 2B/9

  Czytajwięcejo:
 • I Licytacja nieruchomości położonej 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Armii Polskiej 28/10

  I Licytacja nieruchomości położonej 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Armii Polskiej 28/10

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Zalewski Piotr

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Piotr Zalewski
Opublikował:
Piotr Zalewski
Dokument z dnia:
2020-12-08 15:39:09
Publikacja w dniu:
2020-12-08
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Piotr Zalewski
Opublikował:
Piotr Zalewski
Dokument z dnia:
2020-12-08 15:39:00
Publikacja w dniu:
2020-12-08
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Piotr Zalewski
Opublikował:
Piotr Zalewski
Dokument z dnia:
2020-12-08 15:39:00
Publikacja w dniu:
2020-12-08
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Piotr Zalewski
Opublikował:
Piotr Zalewski
Dokument z dnia:
2020-09-08 15:02:02
Publikacja w dniu:
2020-09-08
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Piotr Zalewski
Opublikował:
Piotr Zalewski
Dokument z dnia:
2020-09-08 14:54:24
Publikacja w dniu:
2020-09-08
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Piotr Zalewski
Opublikował:
Piotr Zalewski
Dokument z dnia:
2020-08-26 14:46:42
Publikacja w dniu:
2020-08-26
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Piotr Zalewski
Opublikował:
Piotr Zalewski
Dokument z dnia:
2020-08-26 14:44:49
Publikacja w dniu:
2020-08-26
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Piotr Zalewski
Opublikował:
Piotr Zalewski
Dokument z dnia:
2020-08-26 14:44:26
Publikacja w dniu:
2020-08-26
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-08-17 14:39:58
Publikacja w dniu:
2020-08-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-08-17 10:07:01
Publikacja w dniu:
2020-08-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-08-10 12:22:36
Publikacja w dniu:
2020-08-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-08-10 12:21:09
Publikacja w dniu:
2020-08-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-16
Publikacja w dniu:
2019-01-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-16
Publikacja w dniu:
2019-01-16
Opis zmiany:
b/d