Komornicy

 

Administratorem danych osobowych wprowadzonych przez Komorników Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Dz.U. UEL 2016.119.1 一 dalej RODO są Komornicy Sądowi.

 

Komornicy Sądowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiadają za poprawność merytoryczną zamieszczanych na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. obwieszczeń wymaganych przez przepisy prawa.- zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. nr 13/2019r z dnia 22 stycznia 2019r.Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Gorzowie Wielkopolskim Ryszard Król

– numer porządkowy Kancelarii I

 

ul. Warszawska 6/102,   66-400   Gorzów Wielkopolski   

 

Dzień i godziny przyjęć Interesantów przez komornika:

wtorki 13:00 - 17:00

 

W stosunku do Komornika Ryszarda Króla istnieją przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika spraw z wyboru.

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Gorzowie Wielkopolskim Daria Lipska-Kamerduła –

 numer porządkowy Kancelarii II

 

 ul. Walczaka 2a/3,   66-400   Gorzów Wielkopolski  

Dzień i godziny przyjęć Interesantów przez komornika:

wtorki w godzinach 8.00 - 16.00

W stosunku do Komornika Darii Lipskiej - Kamerduła istnieją przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika spraw z wyboru.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

 w Gorzowie Wielkopolskim Artur Mac –

numer porządkowy Kancelarii III

 

 ul. Czereśniowa 6/408,   66-400   Gorzów Wielkopolski   

Dzień i godziny przyjęć Interesantów przez komornika:

wtorki w godzinach 10:00 – 13:00

W stosunku do Komornika Artura Maca istnieją przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika spraw z wyboru.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Gorzowie Wielkopolskim Marek Onyszkiewicz –

numer porządkowy Kancelarii IV

 

 ul. Garbary 6,   66-400   Gorzów Wielkopolski   

Dzień i godziny przyjęć Interesantów przez komornika:

wtorki w godzinach 10:00 – 17:00

W stosunku do Komornika Marka Onyszkiewicza istnieją przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika spraw z wyboru.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Gorzowie Wielkopolskim Urszula Przetacka –

numer porządkowy Kancelarii V

 

ul. Walczaka 2A/4,  66-400   Gorzów Wielkopolski  

Dzień i godziny przyjęć Interesantów przez komornika:

poniedziałki w godzinach 8:00 – 13:00

W stosunku do Komornika Urszuli Przetackiej  istnieją przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika spraw z wyboru.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Gorzowie Wielkopolskim Mateusz Ptak –

numer porządkowy Kancelarii VI

 

 ul. Nadbrzeżna 17,   66-400   Gorzów Wielkopolski

Dzień i godziny przyjęć Interesantów przez komornika:

środy w godzinach 10:00 – 14:00

   

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Gorzowie Wielkopolskim Magdalena Uglik-Żabierek –

numer porządkowy Kancelarii VII

 

ul. Kombatantów 34/706,   66-400   Gorzów Wielkopolsk

Dzień i godziny przyjęć Interesantów przez komornika:

wtorki w godzinach 11:00 – 16:00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski –

numer porządkowy Kancelarii VIII

 

 ul. Kossaka 1/2,   66-400   Gorzów Wielkopolski   

Dzień i godziny przyjęć Interesantów przez komornika:

środy w godzinach  11.00-15.00

 

W stosunku do Komornika Piotra Zalewskiego istnieją przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika spraw z wyboru.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski –

numer porządkowy Kancelarii IX

 

 ul. Franciszka Walczaka 25,   66-400   Gorzów Wielkopolski  

Dzień i godziny przyjęć Interesantów przez komornika:

środy w godzinach  14:00 – 17:30

W stosunku do Komornika Pawła Żurawskiego istnieją przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika spraw z wyboru.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Gorzowie Wielkopolskim Kajetan Rystał –

numer porządkowy Kancelarii X

 

  ul. Bp. W. Pluty 5/7,   66-400   Gorzów Wielkopolski   

 

Dzień i godziny przyjęć Interesantów przez komornika:

środy w godzinach  10:00 – 14:30

Rejestr zmian dla: Komornicy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-03
Publikacja w dniu:
2020-02-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-28
Publikacja w dniu:
2020-01-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-24
Publikacja w dniu:
2020-01-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-05
Publikacja w dniu:
2019-11-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-05
Publikacja w dniu:
2019-11-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-16
Publikacja w dniu:
2019-10-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-27
Publikacja w dniu:
2019-06-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-01
Publikacja w dniu:
2019-03-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-05
Publikacja w dniu:
2019-02-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-30
Publikacja w dniu:
2019-01-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-21
Publikacja w dniu:
2019-01-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-10
Publikacja w dniu:
2019-01-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-10
Publikacja w dniu:
2019-01-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-10
Publikacja w dniu:
2019-01-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-30
Publikacja w dniu:
2018-07-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-30
Publikacja w dniu:
2018-07-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-29
Publikacja w dniu:
2018-01-29
Opis zmiany:
b/d