ZP/34/2023 "Usługa zdalnego monitorowania elektronicznego zawodowych kuratorów sądowych Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. w celu zapewnienia bezpieczeństwa w czasie wykonywania czynności służbowych."

2023-10-11 13:45

Gorzów Wlkp., dnia  10.10.2023r.

 

Sprawa Nr ZP/34/2023

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty

do zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającego 130 000.00 zł netto tj. poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zdalnego monitorowania elektronicznego zawodowych kuratorów sądowych Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. w celu zapewnienia bezpieczeństwa w czasie wykonywania czynności służbowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia.

 

Rejestr zmian dla: ZP/34/2023 "Usługa zdalnego monitorowania elektronicznego zawodowych kuratorów sądowych Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. w celu zapewnienia bezpieczeństwa w czasie wykonywania czynności służbowych."

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2023-10-23 11:16:45
Publikacja w dniu:
2023-10-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2023-10-23 11:16:02
Publikacja w dniu:
2023-10-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Z-ca Kierownika Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2023-10-11 13:36:41
Publikacja w dniu:
2023-10-11
Zmiany:
Podejrzyj