ZARZĄDZENIE Nr 94/2022

ZARZĄDZENIE Nr 94/2022

Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

z dnia 29 grudnia 2022 r.

 

I.          Na podstawie art. 42 ustęp 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. 2020, poz. 167) w związku z § 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2019 r. poz. 1141)  w związku z Zarządzeniem  nr 39/2022 Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 grudnia 2022 r.  zmieniam  Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. nr 141/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w ten sposób, że od dnia 1 stycznia 2023 r.  Sekretariat Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.  obsługuje:

a)      I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.,

b)     II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

c)      III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.,

 

II.        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE Nr 94/2022

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Roman Dominiak
Opublikował:
Roman Dominiak
Dokument z dnia:
2022-12-30 07:39:22
Publikacja w dniu:
2022-12-30
Zmiany:
Podejrzyj