Zarządzenie nr   27 /2022 - o szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Gorzów Wlkp., dnia 30 marca 2022 r.

Prezes

Sądu Rejonowego

w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

tel. (95) 7 256 462, fax  (95) 7 256 482

e-mail: sekretariat@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

Sygnatura akt OA-A-0131-14/20

(w odpowiedzi należy podać datę i sygn. akt)

 

           

Zarządzenie nr   27 /2022
Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.
z dnia  30 marca 2022 r.

 

Na podstawie:

-  § 30 ust. 1 pkt 6 i § 31 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, w zw. z art. 207  §   2 ustawy Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 t.j. ) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz, U z 2020 r. poz. 374 ze zm.) i ustawy z dnia 14 maja 2020 r.  o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV – 2 ( Dz. U. z 2020 r., poz.875)  oraz  Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. z 2022 r., poz. 679) zarządzam co następuje:

 

I.                    Uchylam Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.  nr 84/2020

z dnia 20 maja 2020 r. ze zmianami;

 

II.                 Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr   27 /2022 - o szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-03-31 09:55:39
Publikacja w dniu:
2022-03-31
Zmiany:
Podejrzyj