Zarządzenie nr 21/23 - godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim

       Prezes                                                       Gorzów Wlkp., dnia 10 lutego  2023 r.

Sądu Rejonowego

w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

tel. (95) 7 256 462, fax  (95) 7 256 482

e-mail:sekretariat@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

OA-A-0131-8/23

Zarządzenie nr 21/2023
Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.
z dnia 10 lutego 2023 r.

 

Na podstawie § 39-40 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2514) ustalam:

 

1.      Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.:

- w poniedziałki od godz. 07.30 do godz. 15.30,

- od wtorku do piątku od godz. 07.15 do godz. 15.15.

2.      Godziny obsługi interesantów przez Biuro Obsługi Interesantów, Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, Ekspozyturę Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych:

-      w poniedziałki od godz. 08.30 do godz. 18.00,

-      od wtorku do piątku od godz. 08.00 do godz. 15.00.

3.      Dla pozostałych komórek organizacyjnych godziny urzędowania:

-       w poniedziałki od godz. 07.30 do godz. 15.30,

-       od wtorku do piątku od godz. 07.15 do godz. 15.15.

4.      Biuro Obsługi Interesantów, Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych przyjmują interesantów co najmniej przez 7 godzin w czasie urzędowania sądu, a w każdy poniedziałek przez co najmniej 9 godzin do godz. 18.00. Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się do właściwej komórki.

5.      Kasa sądu czynna jest w godzinach:

-         od  poniedziałku do piątku  od godz. 08.00 do godz. 14.00

-         przerwa w kasie codziennie od godz. 11.30 do godz. 11.45

6.      Zobowiązuje się Przewodniczących Wydziałów, Kierowników Sekretariatów, Kierowników Oddziałów, Kierowników Zespołów, Kierowników Biura do poinformowania o  treści zarządzenia podległych pracowników.

7.      Uchyla się Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 września 2016 r., nr 39/2016.

8.      Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem 1 marca 2023 r.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 21/23 - godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-03-30 11:46:14
Publikacja w dniu:
2023-03-30
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-02-13 13:46:41
Publikacja w dniu:
2023-02-13
Zmiany:
Podejrzyj