ZARZĄDZENIE Nr 141/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 17 grudnia 2020 r.

Prezes                                                           Gorzów Wlkp., dnia 17 grudnia 2020 r.

Sądu Rejonowego

w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

tel. (95) 7 256 462, fax  (95) 7 256 482

e-mail: sekretariat@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

OA-A-0181-2/20

     

ZARZĄDZENIE Nr 141/2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

z dnia 17 grudnia 2020 r.

 

I.         Na podstawie art. 42 ustęp 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. 2020, poz. 167) w związku z § 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2019 r. poz. 1141) tworzę z dniem 1 stycznia 2021 r. Sekretariat Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. dla:

a)      I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.,

b)     II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.,

c)      III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.,

d)     IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

 

II.      Sekretariatem Zespołów Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. zarządza kierownik sekretariatu, którego powoła Dyrektor Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

 

III.   Utworzony sekretariat wykonywać będzie czynności na rzecz wszystkich zespołów Kuratorskich pod nadzorem kierowników I, II, III i IV Zespołu kuratorskiej Służby Sądowej.

 

IV.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE Nr 141/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 17 grudnia 2020 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-12-17 15:15:05
Publikacja w dniu:
2020-12-17
Zmiany:
Podejrzyj