Postanowienie X N 154/24

Sygnatura akt X N 154/24                                                                                                                          

POSTANOWIENIE

 

dnia 29 lutego 2024 r.

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim X Wydział Cywilny

w następującym składzie:

 

                 Przewodniczący: sędzia Tomasz Modzelewski

 

po rozpoznaniu w dniu 29 lutego 2024 r. w Gorzowie Wielkopolskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Magdaleny Joanny Mitruk

złożenie wykazu inwentarza spadku po Ryszardzie Kazimierzu Stelmachu

 

postanawia:

 

I.               ogłosić o złożeniu przez Magdalenę Joannę Mitruk wykazu inwentarza spadku po Ryszardzie Kazimierzu Stelmachu, PESEL 54031814534, zmarły w dniu 13 września 2016 r. w Kostrzynie nad Odrą, ostatnio stale zamieszkałym w Witnicy  przy ulicy Wojska Polskiego 13b/3,

II.            pouczyć, że:

a)      ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.).;

b)      ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w związku z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

c)      osoby wymienione w pkt b (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Rejestr zmian dla: Postanowienie X N 154/24

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Kamila Pilawka
Opublikował:
Kamila Pilawka
Dokument z dnia:
2024-04-02 13:22:53
Publikacja w dniu:
2024-04-02
Zmiany:
Podejrzyj