Ogłoszenie - X Ns 88/21

Gorzów Wlkp., dnia 23 lutego 2021 r.

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek Gminy Gorzów Wielkopolski w dniu 23 lutego 2021 r. w sprawie o sygnaturze akt X Ns 88/21 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Jadwidze Kazimierze Roguckiej (PESEL 43110504505), zmarłej w dniu 9 maja 2018 roku w Gorzowie Wielkopolskim, ostatnio stale zamieszkałej w Gorzowie Wielkopolskim. Jednocześnie poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu  w spisie inwentarza.

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Ns 88/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-24 12:00:42
Publikacja w dniu:
2021-03-24
Zmiany:
Podejrzyj