ogłoszenie X Ns 731/23

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek Gminy Miasto Gorzów Wielkopolski w dniu 13 listopada 2023 r. w sprawie o sygnaturze akt X Ns 731/23 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Piotrze Cuper, zmarłym w dniu 7 maja 2015 r.
w Ściechowie, ostatnio stale zamieszkałym w Ściechowie. Jednocześnie poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: ogłoszenie X Ns 731/23

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Mariola Rucka
Opublikował:
Mariola Rucka
Dokument z dnia:
2023-11-20 14:45:01
Publikacja w dniu:
2023-11-20
Zmiany:
Podejrzyj