Ogłoszenie X Ns 699/23

 „Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. działając na wniosek Miasta Gorzów Wlkp. w dniu 30 października 2023 r. w sprawie XNs 699/23 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Michale Lubka (PESEL 78031203473) zmarłym w dniu 1 stycznia 2022 r. w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kosynierów Gdyńskich 57/13. Jednoczenie poucza że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie X Ns 699/23

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Kamila Pilawka
Opublikował:
Kamila Pilawka
Dokument z dnia:
2023-11-13 08:56:45
Publikacja w dniu:
2023-11-13
Zmiany:
Podejrzyj