Ogłoszenie X Ns 686/22

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. działając na wniosek Miasta Gorzów Wlkp. w dniu 20 października 2022 r. w sprawie XNs 686/22 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Stanisławie Żołędziejewskim PESEL 48022014153 zmarłym w dniu 19 września 2017 r. w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wlkp. przy Al. Konstytucji 3 Maja 29/87. Jednoczenie poucza że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie X Ns 686/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Kamila Pilawka
Opublikował:
Kamila Pilawka
Dokument z dnia:
2022-11-21 12:33:35
Publikacja w dniu:
2022-11-21
Zmiany:
Podejrzyj