Ogłoszenie - X Ns 651/21

Gorzów Wlkp., dnia 3 grudnia 2021 r.

Sygn. akt X Ns 651/21

 

Ogłoszenie

o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza

po Urszuli Świdrów

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek w sprawie o sygnaturze akt X Ns 651/21 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Urszuli Świdrów (PESEL: 27080803646, córce Bolesława i Karoliny), zmarłej 11 czerwca 2019 r. w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałej w Gorzowie Wlkp. Jednocześnie poucza że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 

sędzia Karolina Żurawiecka

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Ns 651/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-12-15 12:34:42
Publikacja w dniu:
2021-12-15
Zmiany:
Podejrzyj