Ogłoszenie X Ns 594/23

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie X Ns 594/23 postanowieniem z dnia 15 stycznia 2024 r. zezwolił wnioskodawcy Leszkowi Wisowatemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 54.000,00 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące złotych zero groszy) tytułem należności zasądzonej w pkt 2 postanowienia Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 stycznia 2023 r. sygn. akt INs 46/22 na rzecz uczestniczki Hanny Helińskiej córki Zygmunta i Zofii, (PESEL 67070206420) - zaznaczając, iż kwota ta może być wypłacona Hannie Helińskiej bez żadnych warunków. Stąd Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. wzywa Hannę Helińską do odebrania przedmiotu depozytu w terminie trzech lat. Jednocześnie poucza, że w razie braku odbioru depozytu w tym terminie nastąpi likwidacja niepodjętego depozytu poprzez przejście depozytu na Skarb Państwa.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie X Ns 594/23

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Kamila Pilawka
Opublikował:
Kamila Pilawka
Dokument z dnia:
2024-04-02 13:03:01
Publikacja w dniu:
2024-04-02
Zmiany:
Podejrzyj