ogłoszenie X Ns 578/22

 

Gorzów Wlkp., dnia 17 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek Gminy Gorzów Wielkopolski w dniu 17 sierpnia 2022 r. w sprawie o sygnaturze akt X Ns 578/22 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Urszuli Barbarze Górznej (PESEL 36081407124), zmarłej w dniu 3 czerwca 2020 r. w Gorzowie Wielkopolskim, ostatnio stale zamieszkałej w Gorzowie Wielkopolskim. Jednocześnie poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: ogłoszenie X Ns 578/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Mariola Rucka
Opublikował:
Mariola Rucka
Dokument z dnia:
2022-08-25 14:18:54
Publikacja w dniu:
2022-08-25
Zmiany:
Podejrzyj