Ogłoszenie X Ns 520/20

X Ns 520/20

Wezwanie do odbioru depozytu sądowego

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. wzywa spadkobierców Waldemara Mieczysława Szpakowskiego pesel 57102211119 do podjęcia w terminie 3 lat od daty doręczenia wezwania depozytu sądowego w wysokości 5 837,08 zł, który został złożony za zezwoleniem wydanym przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim postanowieniem z 18.12.2020 r. w sprawie X Ns 520/20 przez Fabrykę Schodów sp. z o.o. w Poznaniu

Pouczenie:

1.      Termin odbioru depozytu wynosi 3 lata od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu

2.      Po upływie terminu 3 lat nastąpi likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie X Ns 520/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Aleksandra Mazurek
Opublikował:
Aleksandra Mazurek
Dokument z dnia:
2024-03-25 12:59:37
Publikacja w dniu:
2024-03-25
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Aleksandra Mazurek
Opublikował:
Aleksandra Mazurek
Dokument z dnia:
2024-03-25 12:55:58
Publikacja w dniu:
2024-03-25
Zmiany:
Podejrzyj