Ogłoszenie X Ns 131/23

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza

po   Waldemarze Ostrowskim

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek    Joanny Ostrowskiej   w sprawie o sygnaturze akt X Ns 131/23 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po  Waldemarze Ostrowskim   PESEL 57120205275, zmarłym 7.03.2018 r. w  Gorzowie Wielkopolskim, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Gorzowie Wielkopolskim. Jednocześnie poucza że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może  uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie X Ns 131/23

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Iga Kotecka
Opublikował:
Iga Kotecka
Dokument z dnia:
2023-03-17 10:37:57
Publikacja w dniu:
2023-03-17
Zmiany:
Podejrzyj