Ogłoszenie - X Ns 118/21

Gorzów Wlkp., dnia 31 marca 2021 r.


Sygn. akt X Ns 118/21
 

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza

po Krzysztofie Żuchowskim

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek w sprawie o sygnaturze akt X Ns 118/21 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Krzysztofie Żuchowskim (PESEL 60022704250, synu Jerzego i Jadwigi), zmarłego 3 września 2020 r. w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałego w Gorzowie Wlkp. Jednocześnie poucza że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

  

                                                                                                                        Sędzia Karolina Żurawiecka

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Ns 118/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-02 08:59:07
Publikacja w dniu:
2021-04-02
Zmiany:
Podejrzyj