Ogłoszenie - X N 1121/21

Gorzów Wlkp., dnia 05.11.2021 r.

Sygn. akt X N 1121/21

 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza po Januszu Szymczyku

 

Na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 1 k.p.c. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza, że został złożony wykaz inwentarza po Januszu Szymczyk (PESEL 49090105833) zmarłym w dniu 28.10.2020 r., ostatnio stale zamieszkałym Osiedle Bermudy 32 Wawrów. Jednocześnie poucza że: 1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni; 2) osoby wskazane w art. 637 § 1* mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 6381 § 3 k.p.c.)”

*Art.  637.  [Spis inwentarza]

§  1. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, tymczasowego przedstawiciela lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. ”

 

Sędzia Karolina Żurawiecka

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X N 1121/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-11-24 13:36:34
Publikacja w dniu:
2021-11-24
Zmiany:
Podejrzyj