Ogłoszenie - VIII Co 70/23

Sygn. akt: VIII Co 70/23
 

POSTANOWIENIE


                                                                                  Dnia  7 marca 2023r

Sąd Rejonowy  w Gorzowie Wielkopolskim  VIII Wydział Egzekucyjny

w następującym składzie:

Przewodniczący:     sędzia Dorota Bobrowicz

po rozpoznaniu w dniu 7 marca  2023 roku w Gorzowie Wielkopolskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela Wspólnota Mieszkaniowa 4033 ul. Dąbrowskiego 29  w Gorzowie Wielkopolskim 
przeciwko dłużnikowi  Bogusławowi Starak i Agnieszce Starak
o ustanowienie kuratora

postanawia:

1.na podstawie art.802 k.p.c. ustanowić dla dłużników Bogusława Starak, którego miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio stale zamieszkałego ul. Wierzbowa 12, 66-415  Santoczno gm.Kłodawa i Agnieszki Starak, której miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 29/8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim Anny Kaczmarek w celu reprezentowania praw dłużników w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotra Zalewskiego w sprawie Km 54/23

 

2.zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim  i  lokalu Urzędu Gminy Kłodawa  o ustanowieniu kuratora

 

3.uzależnić skuteczność doręczeń pism kuratorowi od upływu 1 (jednego) miesiąca  od chwili obwieszczenia o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - VIII Co 70/23

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-03-10 08:32:04
Publikacja w dniu:
2023-03-10
Zmiany:
Podejrzyj