Ogłoszenie - I Ns 544/20

Sygnatura akt I Ns 544/20

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 kwietnia 2021 r.

 

OGŁOSZENIE


Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. zarządza sporządzenie spisu inwentarza po Zbigniewie Grabowskim (PESEL 58041804950) zmarłego dnia 13 października 2019r. w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Akacjowej 7B/8 w  Goleniowie obejmującego skład i wartość całego spadku z zaznaczeniem wartości każdego przedmiotu, długów spadkowych, wykazania wartości czystego spadku z uwzględnieniem wartości rzeczy i praw spornych. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby, które uprawdopodobnią że są spadkobiercami mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 544/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-26 13:22:43
Publikacja w dniu:
2021-04-26
Zmiany:
Podejrzyj