ogłoszenie I Ns 400/22

Gorzów Wlkp., dnia 15.09.2022 r.

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek Miasta Gorzów Wielkopolski w dniu 15.09.2022 r. w sprawie o sygnaturze akt I Ns 400/22 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Damianie Krzysztofie Chruścińskim (synu Krzysztofa i Barbary), PESEL 86050607077, zmarłym w dniu 10.07.2014 r. w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wlkp. Jednocześnie poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu              w spisie inwentarza.”

Rejestr zmian dla: ogłoszenie I Ns 400/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Krzysztof Woźny
Opublikował:
Krzysztof Woźny
Dokument z dnia:
2022-09-16 15:01:57
Publikacja w dniu:
2022-09-16
Zmiany:
Podejrzyj