ogłoszenie I Ns 398/22

Gorzów Wlkp., dnia 30.08.2022 r.

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek Gminy Gorzów Wielkopolski w dniu 30 sierpnia 2022 r. w sprawie o sygnaturze akt I Ns 398/22 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Patryku Stefańskim (synu Andrzeja i Zdzisławy), PESEL  77101806716, zmarłym w dniu 25 września 2019 roku w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wlkp. Jednocześnie poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu  w spisie inwentarza

Rejestr zmian dla: ogłoszenie I Ns 398/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Krzysztof Woźny
Opublikował:
Krzysztof Woźny
Dokument z dnia:
2022-08-30 15:11:30
Publikacja w dniu:
2022-08-30
Zmiany:
Podejrzyj