Ogłoszenie - I Ns 343/21

Gorzów Wlkp., dnia 31 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie

 
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek Sebastiana Kruszczyńskiego  w dniu 31 sierpnia 2021 r. w sprawie o sygnaturze akt I Ns 343/21 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po  Andrzeju Kruszczyńskim (synu Jana i Krystyny), PESEL  54110312812 zmarłym w dniu 2 lipca 2020 roku w Zielonej Górze, ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wlkp. Jednocześnie poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu  w spisie inwentarza.”

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 343/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Roman Dominiak
Opublikował:
Roman Dominiak
Dokument z dnia:
2021-11-03 09:03:47
Publikacja w dniu:
2021-11-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-11-03 08:19:22
Publikacja w dniu:
2021-11-03
Zmiany:
Podejrzyj