Ogłoszenie - I Ns 336/21

 Sygn. akt I Ns 336/21                       

Gorzów Wlkp. 03 września 2021 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. (sądzie spadku) został złożony przez  Jolantę Drozd i Zbigniewa Drozd wykaz inwentarza spadku po Adrianie Drozd, PESEL 91100305250, zmarłym w dniu 25 czerwca 2021 r. w Nowinach Wielkich, ostatnio stale zamieszkałym w Nowinach Wielkich przy ul. Kolejowej 18.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowym przedstawicielem lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 336/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Roman Dominiak
Opublikował:
Roman Dominiak
Dokument z dnia:
2021-09-10 08:39:29
Publikacja w dniu:
2021-09-10
Zmiany:
Podejrzyj