Ogłoszenie - I Ns 232/20

I Ns 232/20

 

 OGŁOSZENIE

  

Ogłosić o sporządzeniu spisu inwentarza po Michale Kluczniku (pesel 43050704357) zmarłym dnia 08 czerwca 2018 r. w Gorzowie Wlkp. i tam ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Paderewskiego 26/7 i pouczyć, że spadkobiercy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, tymczasowego przedstawiciela lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w spisie inwentarza , w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 232/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-04 12:37:44
Publikacja w dniu:
2021-05-04
Zmiany:
Podejrzyj