ogłoszenie I Ns 221/21

OGŁOSZENIE

W trybie art. 6363§ 3 kpc Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 20.04.2022  r. został złożony przez wnioskodawcę  wniosek o spis inwentarza dotyczący spadkodawcy Elżbiety Olewniczak, ostatni adres zamieszkania w Witnicy, zmarłej nie później niż w dniu 19.11.2018 roku w Witnicy.

P O U C Z E N I E

1. Ze złożonym spisem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381§3 pkt.1 kpc).

2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 §1 kpc w zw. z art. 6381§3 pkt. 2 kpc).

3. Osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637§ 1kpc) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 

Gorzów Wielkopolski, dnia   21.10.2022  r.

 

Sędzia Olimpia Barańska – Małuszek

Rejestr zmian dla: ogłoszenie I Ns 221/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Krzysztof Woźny
Opublikował:
Krzysztof Woźny
Dokument z dnia:
2022-10-27 10:18:09
Publikacja w dniu:
2022-10-27
Zmiany:
Podejrzyj