Ogłoszenie - I Ns 175/22

Ogłoszenie

 

"Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek Marii Ciesielskiej  w dniu 4 kwietnia 2022 r. w sprawie o sygnaturze akt I Ns 175/22 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Krzysztofie Ciesielskim (synu Józefa i Marii), PESEL  75102007198, zmarłym w dniu 14 lutego 2022 roku w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wlkp. Jednocześnie poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu  w spisie inwentarza."

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 175/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-06-07 12:50:31
Publikacja w dniu:
2022-06-07
Zmiany:
Podejrzyj