Ogłoszenie - I Ns 152/20

Sygnatura akt I Ns 152/20

Gorzów Wielkopolski, dnia 21 lutego 2022 r.


OGŁOSZENIE


Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o sygn. akt I Ns 152/20 z wniosku Zofii Guszpit o stwierdzenie nabycia spadku po Danielu Piotrze Gadzickim, synu Janiny i Michała Gadzickich, zmarłego w dniu 29.12.2016 roku w Łośnie, ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wielkopolskim. Sąd wzywa niniejszym wszystkich spadkobierców wyżej wymienionego spadkodawcy, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 152/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-03-15 13:27:51
Publikacja w dniu:
2022-03-15
Zmiany:
Podejrzyj