OGŁOSZENIE 1/2024 - O ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU REJONOWEGO W GORZOWIE WLKP.

2024-06-05 11:45

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z dnia 22.10.2019, poz.2004) informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego zgodnie z załącznikiem nr 1. Zbędne lub zużyte składniki majątkowe znajdują się w magazynach Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Przędzalniczej 16.

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE 1/2024 - O ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU REJONOWEGO W GORZOWIE WLKP.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2024-06-05 11:43:14
Publikacja w dniu:
2024-06-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2024-06-05 11:43:04
Publikacja w dniu:
2024-06-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2024-06-05 11:25:53
Publikacja w dniu:
2024-06-05
Zmiany:
Podejrzyj