Karty usług, druki i formularze

Czym jest karta usługi ?

Karta usługi to informacja dla interesantów o tym, w jaki sposób zrealizować daną usługę świadczoną przez sądy powszechne, w szczególności informację o tym, który sąd i wydział jest dla sprawy właściwy, informację o tym, w jaki sposób zainicjować sprawy, jakie złożyć dokumenty, w jakim terminie należy je złożyć, w jakiej wysokości wnieść opłatę, jakie wzory zastosować.

 Jakie są rodzaje kart usług ?

Karty usług podzielone zostały na dwie zasadnicze grupy: karty usług podstawowych i karty usług uzpełniających. Do wybranych kart usług zostały załączone wzory pism i/lub formularzy znajdujących zastosowanie w odniesieniu do danej usługi.

Karty usług podstawowych obejmują usługi wspólne, tzn. usługi najczęściej świadczone zarówno przez sądy rejonowe, okręgowe, jak i apelacyjne np.: wgląd w akta, wydawanie odpisów i kopii, zwrot kosztów podróży, klauzula wykonalności (...):

Karty usług uzupełniających obejmują odpowiednio usługi świadczone na poszczególnych poziomach sądownictwa powszechnego. Dotyczą konkretnych spraw np.: postępowanie spadkowe, podział majątku, pozew o zapłatę, pozew o alimenty, prywatny akt oskarżenia, pozew o zapłatę wynagrodzenia (...):

Zachęcamy do korzystania z kart usług i dołączonych do nich wzorów pism i/lub formularzy.

Rejestr zmian dla: Karty usług, druki i formularze

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-05 14:10:59
Publikacja w dniu:
2021-03-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-05 14:07:35
Publikacja w dniu:
2021-03-05
Zmiany:
Podejrzyj