IX Wydział Wykonania Orzeczeń i Należności Sądowych

Przewodniczący
SSR  Sylwester Kusiński

 

Kierownik sekretariatu
Magdalena Jędrzejewska

Tel. 957 256 504, 503, 501 BOI

tel. 957 256 491

fax 957 256 881

Księga Należności Sądowych

tel. 957 256 487

fax. 957 256 460

email: 9wykonania@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

Wydział IX Wykonania Orzeczeń i Należności Sądowych zajmuje się wykonywaniem prawomocnych orzeczeń wydanych w sprawach karnych oraz ściąganiem należności orzeczonych na rzecz Skarbu Państwa wynikających z prawomocnych orzeczeń wydanych przez Wydziały Sądu rejonowego, a nadto rozpoznaje sprawy w przedmiocie:

- zarządzenia wykonania kary uprzednio warunkowo zawieszonej,
- odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności,
- odroczenia wykonania kary ograniczenia wolności,
- warunkowego zawieszenia wykonania kary,
- zatarcia skazania,
- zamiany kary ograniczenia wolności na zastępczą karę grzywny,
- zamiany kary ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności,
- rozłożenia kary grzywny na raty,
- umorzenia należności sądowych,
- orzeczenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności za nieziszczoną karę grzywny lub karę ograniczenia wolności.

 

Przyjmowanie interesantów przez Przewodniczącego wydziału:

Poniedziałek w godz. 10 - 13

Rejestr zmian dla: IX Wydział Wykonania Orzeczeń i Należności Sądowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-01 12:59:44
Publikacja w dniu:
2021-02-01
Zmiany:
Podejrzyj