I Wydział Cywilny


Przewodniczący
SSR Dariusz Pokorski

 

Kierownik sekretariatu
Krzysztof Woźny

Tel. 957 256 445

Fax. 957 256 449

email: 1cywilny@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

I Wydział Cywilny rozpoznaje sprawy:

- sprawy nieprocesowe,
- o zapłatę do 75.000 zł
- o opróżnienie lokalu mieszkalnego,
- przepadków rzeczy,
- o opróżnienie lokalu użytkowego,
- o wydanie nieruchomości,
- o ochronę naruszonego posiadania,
- o odszkodowanie z tytułu wypadku komunikacyjnego,
- o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji,
- o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego,
- o zawezwanie do próby zawarcia ugody,
- o zachowek,
- nadanie klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika, z przejściem
uprawnień, przeciwko spadkobiercom – ale tylko i wyłącznie w sprawach, w
których Wydział I Cywilny w Gorzowie Wlkp. orzekał jako Sąd I instancji,
- sprawy dotyczące depozytów sadowych

Przyjęcia interesantów: poniedziałek od 10:00 do 13:00

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny