I Ns 92/24 ogłoszenie

OGŁOSZENIE

W trybie art. 6363§ 3 kpc Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. (sąd spadku) ogłasza, że w dniu  16.02.2024 r. został złożony przez wnioskodawcę  Gminy Lubiszyn wniosek o spis inwentarza dotyczący spadkodawcy Henryku Stanisławie Śnieciu (PESEL 51050118197) zmarłym w dniu 19 maja 2022 r. w Gorzowie Wlkp., ostatnio zamieszkałym w Gorzowie Wielkopolskim

P O U C Z E N I E

1. Ze złożonym spisem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381§3 pkt.1 kpc).

2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 §1 kpc w zw. z art. 6381§3 pkt. 2 kpc).

3. Osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637§ 1kpc) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 

Gorzów Wielkopolski, dnia  22.03.2023  r.

 

Sędzia Olimpia Barańska – Małuszek

Rejestr zmian dla: I Ns 92/24 ogłoszenie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Krzysztof Woźny
Opublikował:
Krzysztof Woźny
Dokument z dnia:
2024-03-25 12:36:34
Publikacja w dniu:
2024-03-25
Zmiany:
Podejrzyj