I Ns 605/23 ogłoszenie

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek Gminy Gorzów Wielkopolski w dniu 29 marca 2024 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 605/23 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Andrzeju Wawrzyniak, synu Edwarda i Zdzisławy, PESEL 68102412097, zmarłym w dniu 26 marca 2021 roku w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wlkp. Jednocześnie poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu  w spisie inwentarza.”

Rejestr zmian dla: I Ns 605/23 ogłoszenie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Krzysztof Woźny
Opublikował:
Krzysztof Woźny
Dokument z dnia:
2024-03-29 12:07:00
Publikacja w dniu:
2024-03-29
Zmiany:
Podejrzyj